Instalacioni materijali i radovi su nezaobilazan deo svake građevine i objekta. Instalacioni materijali obezbeđuju mnoge uslove kao što su energetski, higijenski, mikroklimatski i bezbednosni uslovi.

Oni se u građevinarstvu upotrebljavju u cilju zaštite od nepotrebnih uticaja vode, toplote i vazduha.

Toplotna izolacija se postavlja u objekte radi smanjivanja provođenja toplote kroz zidove u okolinu.

Zvučna izolacija se postavlja u građevinske objekte radi smanjenja nepoželjne buke u prostorijama, bez obzira da li ta buka dolazi spolja ili iz samog objekta.

Hidroizolacija štiti objekat ili neke njegove delove od štetnog uticaja vlage, koja može da potiče od podzemnih voda ili od padavina. Najčešće korišćeni hidroizolacioni materijal je na bazi bitumena.

 

 

Prikaz 1–12 od 163 rezultata