Bočni elektromotori za automatska vrata

Stillmont
Emila Zatopeka 16, Altina, 11080 Beograd - Zemun, Srbija
+381 11 37 74 809
+381 11 37 74 810
+381 11 37 74 811
www.stillmont.rs
v.kovacevic@stillmont.rs

Opis

Bočni elektromotori za automatska vrata mogu biti monofazni ili trofazni. Ugrađuju se na osovinu pomoću lančanika pričvršćenog na glavu motora, vrata se mogu brzo i lako podići sa razine poda u slučaju nestanka el. energije. Kod potezanja lanca lančanika, automatski se isključuje napajanje motora, a pogon se prebacuje na podizanje lančanikom. Noseći ležajevi lančanika omogućavaju horizontalnu ili vertikalnu ugradnju motora.

 

 

Za više informacija pošaljite upit ili nas kontaktirajte.