Toplotne pumpe za klimatizaciju objekata VAZDUH-VODA SPLIT

Alfa clima
Spasoja Milkića 32, 19350 Knjaževac, Srbija
+381 19 730 337
+381 19 732 770
+381 19 732 770
www.alfaclima.co.rs/
office@alfaclima.co.rs

Opis

Toplotne pumpe su agregati koji transformišu besplatnu energiju prirodnih resursa ili otpadnu energiju niskog temperaturnog nivoa na viši temperaturni nivo, koji se može iskoristiti u namenskim instalacijama.

Toplotni izvori su obnovljivi izvori energije ali niskotemperaturna energija nije upotrebljiva za direktno korišćenje u instalacijama. Toplotnim pumpama se transformiše energija bez ikakve promene kvaliteta izvora i bez direktnog zagađenja.

Toplotne pumpe su uređaji koji toplotnu energiju podižu sa nižeg (toplotni izvor) na viši temperaturni nivo (toplotni ponor) trošeći pri tome rad. Korišćenjem besplatne energije okoline dobija se 3 do 5 puta veća korisna energija u odnosu na uloženi rad. Energija okoline predstavlja prirodni resurs – obnovljivi izvor energije. Osnovni i dostupni prirodni resursi su: voda, zemlja i vazduh.

TOPLOTNE PUMPE VAZDUH-VODA SPLIT

Osnovna namena toplotnih pumpi tipa vazduh-voda je za instalacije klimatizacije, grejanja i hlađenja objekata. Mogu se koristiti u svim uslovima jer je izvor (ponor) toplotne energije vazduh.

Toplotne pumpe se agregatiraju kao kompaktne celine i jednostavno se priključuju na elektro i hidrauličnu mrežu u podstanici ili kotlarnici.

Namenjene su za postavljanje van objekta na krovu, terasi, platou ili sl. Savremeni dizajn i nizak nivo buke omogućuju primenu u svim uslovima. Komandni orman sa elektronskim i energetskim delom je sastavni deo agregata ili, opciono se postavlja u objekat kako bi bio zaštićen od atmosferskih uticaja.

Svi agregati izrađuju se u „industrijskoj varijanti“.

Prvenstveno su namenjene hlađenju u letnjem i grejanju u prelaznom periodu.

 

Oblast primene

  • Instalacije klimatizacije objekata
  • Instalacije podnog, vazdušnog ili drugog centralnog grejanja objekata
  • Instalacije pripreme tople sanitarne vode
  • U tehnološkim procesima, hlađenje ili grejanje
  • Toplotne pumpe tipa voda-voda su agregatirane kao kompaktne celine i jednostavno se priključuju na elektro i hidrauličnu mrežu u podstanici ili kotlarnici.

 

 

 

Za više informacija o toplotnim pumpama pošaljite upit ili nas kontaktirajte.

 

ALFA KLIMA
Tel. / fax:
+381 19 730 337
+381 19 732 770