Registracija

Vaše prisustvo, samostalno ili u većem broju, možete prijaviti popunjavanjem formulara u nastavku.

Molimo Vas da u polju „poruka“ naznačite broj ljudi koji dolaze sa vama kao i njihove podatke (ime i prezime, kontakt telefon, e-mail), kako bismo Vas pravovremeno obaveštavali o svim važnim informacijama vezanim za Event.

Hvala Vam na registraciji!

Popunite formular