inzenjer.net je internet portal koji ima misiju – da pomogne inženjerima da budu bolji i oblikuju bolji svet!


Časopis INŽENJER je nastao kao loigičan nastavak dugogodišnjeg rada na razvoju i usavršavanju časopisa ARHITEKTA, sa težnjom da se njime obuhvate i druge oblasti arhitektonskih dostignuća, osim estetskih, i time se obuhvati čitalačka publika usmerena na tehničke struke.

Naglasak prvih brojeva časopisa biće stavljen na građevinske konstrukcije i njihove sastavne elemente i materijale. Osim strogo građevinskih projekata, časopis INŽENJER ima tendenciju da se, na korist čitalaca, bavi i tehologijom i postupcima proizvodnje građevinskih konstrukcija i njihovih komponenti. S tim u vezi, urednici su uzeli na sebe obavezu da projekte posmatraju multidisciplinarno, pa će tako sa građevinskih konstrukcija silaziti u domene mašinstva, mehatronike, elektrike i elektronike.

Tako će se u okviru nekog tehničkog rešenja, čiji se sadržaj eksplicitno predstavlja, naći građevinske skice ili crteži, mašinski projekti, šeme elektro instalacija, automatskog upravljanja itd.

Ako kvalitativno posmatramo sadržaj novog projekta, zvanog INŽENJER, treba naglasiti da je njegova namera da se u pojedinim momentima bavi samo principijelnim objašnjenjima, dok u će se u nekim drugim baviti detaljnim prikazima realnog, i u prirodi izvedenog projekta, bez straha da se čitaocu da do znanja da se ne radi samo o osnovama predstavljenog fenomena.

Ono što je kruna jednog tehničko – populističkog časopisa, a čime ćemo sebi dati za pravo da se pohvalimo, jeste da podaci predstavljeni pri raznorodnim projektima nisu proizvoljni, već realni i svrsishodni funkcionalnosti predmeta projekta koji se obrađuje, za šta je uredništvo INŽENJER-a dobilo saglasnost onoga ko za projekat polaže autorska prava.

Časopis će, u duhu izdavačke kuće, biti bogato multimedijalno uređen, tako da će čitaocima biti , nadamo se, zabavno da prate fenomene koji su u nekim stručnim izvorima suvoparno obrađeni, na izgled dosadni i onima koji se materijom profesionalno bave.


Pored časopisa INŽENJER i internet portala www.inzenjer.net, osnivači smo i internet portala i časopisa IDEALNI DOM (www.idealnidom.com), ARHITEKTA (arhitekta.co.rs) i časopisa MATERIJALI.


Časopis „Arhitekta“ izlazi 3 puta godišnje i kao takav namenjen je stručnoj publici. Časopis je za kratko vreme stekao veliku popularnost među arhitektama jer sadrži autorske projekte, detalje, skice i šeme, koje ne mogu da se nađu na internetu.

Časopis „Idealni Dom“ izlazi 2 puta godišnje, pred najznačajnije sajmove u regionu, sajam nameštaja i sajam građevinarstva u Beogradu (april i novembar). Ovo naše izdanje bavi se relevantnim temama iz oblasti proizvodnje i prodaje nameštaja, opremanja enterijera i eksterijera. Na našem internet portalu IdealniDom.com posetioci mogu naći mnoštvo ideja, proizvoda i listu kompanija iz oblasti uređenja doma.

Novi časopis „Materijali“ je naše izdanje koje upoznaje čitaoce pobliže sa novim materijalima i tehnologijama, govori o dobro poznatim materijalima i njihovoj upotrebi u građevinarstvu, arhitekturi i enterijerima. Časopis izlazi 3 puta godišnje.

OPŠTA PRAVILA I USLOVI


Korišćenjem bilo kog dela web sajta INŽENJER (www.inzenjer.net) korisnici automatski prihvataju sva aktuelna pravila korišćenja. Korisnici su dužni da redovno čitaju pravila korišćenja, te se smatra da su redovnim korišćenjem web sajta u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima i da ih u potpunosti razumeju i prihvataju. Ni jedan deo ovog web sajta ne može se koristiti u nemoralne, neetičke i nezakonite svrhe. Svi korisnici imaju pravo da besplatno koriste njegove sadržaje ukoliko ne krše pravila korišćenja. Pristup web sajtu i svim sadržajima dozvoljen je osobama bilo kog uzrasta. Sve sadržaje korisnici koriste na sopstvenu odgovornost, te se web sajt INŽENJER ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

SADRŽAJI I OGLAŠAVANJE

INŽENJER objavljuje sadržaje u dobroj nameri. Web sajt se sastoji od sopstvenih sadržaja i sadržaja partnera, saradnika i oglašivača, besplatnih sadržaja, te linkova na spoljne internet strane. Linkovi se objavljuju u dobroj nameri. Za sadržaje kojima se preko linkova pristupa, ne odgovaramo. Za sadržaje dobijene od strane oglašivača, njihovu legalnost, tačnost i istinost odgovara isključivo oglašivač. INŽENJER nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem na web sajtu www.inzenjer.net. Poslovni odnos između oglašivača i web sajta INŽENJER zasniva se isključivo na poslovnom dogovoru između dve strane.

AUTORSKA PRAVA

Web sajt INŽENJER ne poseduje autorska prava na agregirane sadržaje: vesti, saopštenja ili informativne tekstove koji su preuzeti sa drugih stranica. Polažemo autorska prava na sve sopstvene sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod) i svako neovlašćeno korišćenje bilo kog dela web sajta bez dozvole, smatraće se kršenjem autorskih prava (vidi Zakon). Web sajt INŽENJER se obavezuje da će za preuzete sadržaje jasno navoditi izvor i autora, ukoliko je isti poznat. Ukoliko smatrate da smo povredili Vaša autorska prava, slučaj će biti razmotren, a sporni sadržaji biće uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.

PRAVILA PRIVATNOSTI

Web sajt INŽENJER garantuje svim korisnicima za sigurnost podataka koji se ostavljaju (prijave za newsletter, slanje upita, registracija na portalu) prema Zakonu o bezbednosti ličnih podataka. Podaci se neće koristiti u druge svrhe i neće biti ustupani trećim licima, osim u slučajevima teškog kršenja pravila web sajta INŽENJER ili nezakonitih aktivnosti korisnika. Prikupljene podatke web sajt može koristiti za vlastitu evidenciju i istraživanja, a u svrhu poboljšanja rada, i pružanju što boljih i kvalitetnijih sadržaja korisnicima.

IZMENE

Web sajt INŽENJER zadržava sva prava izmene pravila korišćenja, bez najave. Korisnici se obavezuju da se redovno informišu o eventualnim promenama, te se smatra da su korisnici adekvatno upoznati i saglasni sa svim odredbama korišćenja ovog web sajta.

U Beogradu, maj 2021.

Ukoliko želite da se oglašavate na našem internet portalu ili u našim štampanim izdanjima, želite više informacija… molimo Vas da nas kontaktirate.

    Naziv osnivača: Reklamna agencija „Anubis“
    Adresa: Sutjeska Blok 251a, 11000 Beograd
    Telefon: +381 69 555 24 21
    Matični broj: 62366508
    Poreski identifikacioni broj: 106915015