Samorazlivajući Lafarge beton – Luksuz ili neminovnost?

Inovativni betoni, specijalno dizajnirani prema zahtevima projekata uz primenu modernih tehnologija, sve su prisutniji na domaćem tržištu. Savremeni trendovi u građevini, pre svega zahtevna dinamika izvođenja radova, potreba za bržom, kvalitetnijom i trajnijom gradnjom, podstakli su razvoj novih tipova betona, koji mogu odgovoriti svakom projektnom zadatku.

Kompanija Lafarge BFC je pored cementa potvrđenog kvaliteta, na domaćem tržištu od pre desetak godina prepoznatljiva i po visokokvalitetnim tipovima betona, kako standardnih, tako i inovativnih, odnosno posebno dizajniranih betona,  projektovanih prema specifičnim zahtevima tržišta.

Na gradilištima širom zemlje sve veću primenu nalazi Agilia™ – specijalni beton iz Lafarge portfolia. Pripada tipu samorazlivajućih betona (Self-Compacting Concrete – SCC), koji se odlikuju sposobnošću ugrađivanja bez vibriranja. SCC betoni su razvijeni poslednjih decenija prošlog veka u Japanu, SAD i Zapadnoj Evropi, da bi vremenom postali nezamenjivi kod konstrukcija sa gusto postavljenom armaturom, koje prate zahtevi za visokim čvrstoćama, kao i veoma kratki rokovi za izvođenje radova.

Tokom projektovanja ovog tipa betona, fokus se stavlja na sposobnost materijala da se razliva pod dejstvom sopstvene težine i da pritom u potpunosti ispuni oplatu bez obzira na njen oblik i dimenzije. Takođe, zahtev je da beton prilikom razlivanja prolazi kroz gusto postavljenu armaturu bez poteškoća, uz  zadržavanje homogene strukture bez izdvajanja agregata iz paste ili vode od čvrste faze (“bleeding”), kao i bez tendencije da se krupan agregat izdvoji u betonskoj masi pod dejstvom gravitacije (segregacija).

Osnovne komponente Agilia™ betona su iste kao i kod klasičnog betona. Razlika se ogleda u različitom odnosu sitnog i krupnog agregata, većoj količini sitnih čestica u kubnom metru betona, kao i primeni hemijskih dodataka najnovije generacije koji omogućuvaju dobru fluidnost betona (superplastifikatori treće generacije sa velikom sposobnosti za redukciju vode u betonu i modifikatori viskoziteta).

Pravilno projektovan i ugrađen, Agilia™ beton se odlikuje većom kompaktnošću i homogenošću. Svetska iskustva neosporno dokazuju da postoji mala razlika između svojstava očvrslog samougrađujućeg i vibriranog betona slične mešavine i istog vodocementnog faktora, čak su neke osobine poboljšane kod SCC-a. Veće vrednosti čvrstoće pri pritisku i poboljšanje karakteristika kao što su prianjanje za armaturu, te propustljivost vazduha i vode, povezane su sa smanjenom poroznošću u unutrašnjoj tranzitnoj zoni između cementne paste i agregata, kao i generalno boljoj mikrostrukturi SCC-a u poređenju sa standardnim betonom. Ni proizvodnja Agilia™ betona ne zahteva drugačiju proceduru  – koristi se klasičan mikser, s tim što  je neophodno kontrolisati sadržaj vlage/vode  na koji je ovaj specijalni beton osetljiv.

Avalski toranj, primena samorazlivajućeg betona
Avalski toranj, primena samorazlivajućeg betona

Nova tehnologija proizvodnje betona korišćena u Agilia proizvodima ubrzava proces betoniranja, s obzirom na odličnu nivelisanost betona, koja eliminiše potrebu za dodatnom obradom horizontalnih betonskih površina, čime se smanjuje  broj pozicija i operacija na gradilištu, kao i potreba za kranom,  a ujedno se obezbeđuje odličan kvalitet betona sa završnim slojem izuzetnih estetskih karakteristika.

Korišćenjem samorazlivajućeg betona  povećava se  fleksibilnost na gradilištima na svim pozicijama i za sve primene (šipovi, temelji, završni slojevi, horizontalne i vertikalne površine). Kuriozitet predstavlja činjenica da se upotrebom Agilia™ betona mogu izlivati strukture veoma složenih oblika, posebno u slučajevima kada su u pitanju guste armaturne mreže i dugačke oplate.

Kod horizontalne ugradnje, impresivna lakoća nivelisanja betona omogućava brzu i laku pokrivenost velikih površina i ravnih završnih slojeva. Takođe, Agilia™ obavija armaturnu mrežu u dubokim temeljima efektnije od svih drugih raspoloživih betona.

Dizajniranje Agilia™ receptura proizilazi iz stroge kontrole i usklađenosti dva naizgled suprotna fzička svojstva: fluidnosti i stabilnosti. Fluidnost betona je neophodna kako bi se omogućila laka ugradnja i visok kvalitet površine bez dodatnih završnih radova. Istovremeno, fluidnost može povećati segregaciju što posledično može dovesti do neujednačenih osobina materijala, pojave pukotina i fleka. Sa druge strane, stoji i potreba za stabilnošću kako bi se sprečila segregacija, s tim da ista može dovesti do povećanja viskoznosti i lošije ugradnje betona. Usklađivanje ova dva suprotna svojstva predstavlja veliki izazov, s obzirom na to da svež beton podleže različitim uticajima prilikom transporta od betonske baze do mesta ugradnje, a u zavisnosti od procesa proizvodnje, zahteva za zaštitom životne sredine i primene.

Agilia™ nudi pouzdano rešenje zasnovano na konceptima granulometrijskog pakovanja i na najnovijim otkrićima iz oblasti organske i neorganske hemije, kao i mehanike fluida primenjenih na svežem betonu. Stroga kontrola korišćene tehnologije omogućava optimalnu primenu cementnih svojstava, dozvoljavajući betonu zadržavanje ugradljlivost do dva sata. Upotrebom Agilia™ eliminiše se potreba za dodavanjem vode na samom gradilištu. Vreme vezivanja betona je kontrolisano, dok  su rane čvrstoće na nivou čvrstoća konvencionalnih betona.

 

Primena Agilia™ betona

 

Kalemegdanska pasarela, Beograd

Kalemegdanska pasarela, Beograd, primena Agilia betona

Pasarela koja povezuje Beogradsku tvrđavu i Savski kej, otvorena za javnost u maju prošle godine, jedan je od primera primene Agilia™ betona. Projekat Kalemegdanskog mosta razvili su srpski i britanski vajari, Mrđan Bajić i Ričard Dikon, uz podršku arhitekte Branislava Mitrovića, koji je projekat dodatno arhitektonski uobličio, vodeći pri tom računa o svim aspektima ovog interesantnog poduhvata, a pre svega nameni objekta i njegovoj implementaciji u okruženje. Realizaciji ambicioznog projekta doprinela je primena Agilia™ Lafarge betona, koji je, zahvaljujući svim svojim gore navedenim svojstvima  omogućio da projekat postigne željeni efekat „skulpture“ sa glatkim i elegantnim površinama, uz neophodnu čvrstitnu i stabilnost očekivanu od konstrukcije ovog tipa. Eksperti kompanije Lafarge aktivno su učestvovali u razradi projekta i pripremi adekvatnog rešenja zajedno sa autorskim timom i inženjerima iz Saobraćajnog instituta CIP, a u cilju sveobuhvatne primene standarda vezanih za estetiku i tehničko izvođenje projekta.

 

LingLong Tire, Zrenjanin

Lafarge Agilia™ beton primenjuje se na trenutno najvećem industrijskom gradilištu u Srbiji – Linglong Tire u Zrenjaninu. Za fundiranje impozantnog industrijskog kompleksa na preko 100 hektara površine, koristi se specijalno dizajniran beton za šipove, Agilia Piles, koji se odlikuje  smanjenim sadržajem CO₂ za 30% u odnosu na klasičan beton za šipove. Naime, samorazlivajući beton za Linglong Tire proizveden je od CEM II/B-M (S-V) 42.5N LH – cementa niske toplote hidratacije, koji se odlikuje najnižom emisijom CO₂ po toni cementa u portfoliu rinfuznih proizvoda Lafarge BFC-a, a razvijenje u okviru strategije Lafarge BFC-a usmerene ka smanjenju uticaja industrije na klimatske promene.

Na gradilištu Linglong Tire fundiranje se izvodi CFA metodom, prečnika Ø600 i Ø800, na dubinama i do 30m, što od betona zahteva sa jedne strane izuzetnu pokretljivost, kako bi omogućio da se armaturni koš celom dužinom spusti u otvor za šip, a sa druge strane i homogenost, kako bi se izbegla segregacija i raslojavanje.

LingLong Tire, Zrenjanin, primena Agilia Piles betona

Agilia Piles, proizvedena od CEM II/B-M (S-V) 42.5N LH, predstavlja prvi beton za šipove u Srbiji sa drastično manjim sadržajem CO₂, što ga svrstava u red tzv. zelenih betona, na čijem razvoju i implementaciji na lokalnom tržištu  se u Lafarge-u intenzivno radi.

Borba protiv klimatskih promena predstavlja ključnu strategiju kako u LafargeHolcim-u na globalnom niovou, tako i u Lafarge BFC-u u Srbiji, gde je kompanija svoju delatnost usmerila ka liderstvu na polju “zelene gradnje” uz primenu najsavremenijih rešenja. Zalažući se za održivi razvoj Lafarge BFC se fokusira  na inovacije prilagođene lokalnim uslovima.  Svoj doprinos u sprovođenju strategije ostvaruju kroz razvoj portfolia ka paleti novih proizvoda sa što manjom emisijom štetnih gasova, kako cementa tako i betona, kao i promocijom rešenja cirkuralne ekonomije.

Razvoj samougrađujućih betona

Razvoj SCC betona vezuje se  za Japan osamdesetih godina prošlog veka. Jedan od pokretača koji je uslovio istraživanja u ovom smeru  jeste onovremena  pojava ubrzanog propadanja armiranobetonskih konstrukcija, pre svega u priobalnim područjima Japana.Problem trajnosti konstrukcija, kako je zaključeno, bio je usko povezan sa korozijom armature u betonu, izazvane karbonatizacijom zaštitnog sloja betona i agresivnim delovanjem jona hlorida.  Sa druge strane i nedostatak kvalifikovane radne snage podstakao je  razvoj materijala čijom upotrebom bi se minimalizovalo angažovanje radnika na ugradnji betona.

Proteklih 30-ak godina u svetu su održani brojni kongresi i seminari posvećeni razvoju SCC betona, sprovedeni su različiti naučnoistraživački projekti u okviru kojih su proučavane i unapređivane osobine ovog materijala. Danas je samougrađujući beton nezamenljiv na pojedinim projektima, pre svega na konstrukcijama sa gusto postavljenom armaturnom mrežom, gde se zahtevaju visoke čvrstoće, a dinamika izvođenja radova je vrlo ambiciozna.

Mnogi kapitalini objekti u svetu izgrađeni su zahvaljujući samougrađujućim betonima. Domaći stručnjaci, sledeći svetska znanja i iskustva, takođe se priključuju  korisnicima SCC betona, koji, zahvaljujući svojim karakteristikama, slovi  za revolucionarno otkriće betonske industije XX veka.

Fabrike betona i tehnička podrška

Kompanija Lafarge raspolaže značajnim brojem fabrika betona, uključujući i mobilne fabrike postavljene na konkretna gradilišta, prilagođene svakom pojedinačnom projektu, sa kompletnim uslugama logistike, proizvodnje, kvaliteta i transporta betona. Lafarge fabrike betona koriste različite tipove cementa, uz posebno posvećivanje pažnje granulometrijskom sastavu agregata; upotrebom savremenih mernih uređaja u svakom trenutku je obezbeđeno precizno doziranje ulaznih komponenti betona, kao i isporuka tačne naručene količine betona kupcima. Za transport Lafarge betona na raspolaganju su mikseri kapaciteta 7 m3, 9 m3 i 10 m3, kao i pumpe za beton sa dužinom ruke 28 m, 36 m, 39 m i 41 m.

Fabrike betona kompanije Lafarge pružaju uslugu hlađenja  svežeg betona u letnjim uslovima, kao i grejanje betona u zimskim mesecima, čime se zaokružuje mogućnost isporuke betona tokom čitave godine i kupcima obezbeđuje dostupnost kvalitetnog betona u svakom trenutku, poštujući zahtevanu dinamiku projekata.

Lafarge betonska baza, Ada Huja

Najstarija cementara na Balkanu

Lafarge BFC deo je LafargeHolcim Grupe, koja je nastala 2015. godine spajanjem dva svetska lidera u oblasti građevinskih materijala: francuske kompanije Lafarge i švajcarskog Holcim-a. Delatnost Lafarge-a na našem tržištu odvija se u fabrici cementa u Beočinu, modernizovanoj i potpuno usklađenoj prema najvišim svetskim standardima u pogledu efikasnosti, uticaja na životnu sredinu i bezbednosti na radu, kao i više fabrika betona na teritoriji Srbije.

Beočinska cementara jedna je od najstarijih i najvećih fabrika cementa u Evropi, najstarija na Balkanu, čija istorija datira od 1839. godine. Tokom svog dugogodišnjeg postojanja, fabrika u Beočinu obezbedila je materijale za neke od najznačajnijih, kapitalnih objekata u zemlji, poput  Hidrocentrale Đerdap, Avalskog tornja, Mosta kod Beške, Mosta na Adi, Koridora 10 i 11, Pupinovog mosta, Vetroparka Čibuk, pruge Beograd – Budimpešta i mnogih drugih.

Izgled Beočinske fabrike iz 1869.
Izgled Beočinske fabrike iz 1869.

 


Iz najnovijeg broja časopisa „Inženjer“ (izdanje broj 3/2021)