Stambeno poslovni objekat A Blok

FunderMax raspolaže sa dve vrste Exterior panela i to:

  • Ø Compact F qulaity koji je B S2 d0 klase negorivosti
  • Ø m.look koji je A2 S1 d0 klase negorivosti,

Oba materiajala mogu doći u skoro svim dekorima iz FunderMax Exterior kolekcije. Odličan primer za to je upravo A Blok, gde je u prve dve faze primenjen Compact Exterior, u trećoj, a ove godine i četvrtoj fazi biće apliciran m.look kao A2 klasa u istom dekoru kao Compact koji je B klase negorivosti.

ARHITEKTONSKI KONCEPT

Prostornu kompoziciju objekta formiraju tri zasebne celine – šest lamela sa oznakom B koje čine jedan trakt i dve slobodnostojeće lamele sa oznakama C I D. U celoj grupaciji postoji ukupno 8 komunikacijskih jezgara, odnosno osam zasebnih ulaza sa vertikalnim komunikacijama. Osnovna namena objekta je stanovanje. Odnos stanovanja i poslovanja je cca 95:5%. Stanovi su, zavisno od lamela, locirani od prizemlja do sedmog-povučenog sprata.

Lamele sa oznakom B su različite spratnosti: polovina je spratnosti P+5+2Ps, a druga polovina je spratnosti P+6+Ps. U prvoj grupi, raspodela po spratovima je sledeća: u prizemlju su lokali, na tipskim spratovima ima po tri stana, dok su na povučenim etažama po dva stana. Raspodela po spratovima u drugoj grupi je sledeća: prizemlje ima lokale koji gledaju na interne saobraćajnicama i po četiri stana koji su orjentisani ka unutrašnjem dvorištu, tipski sprat ima osam stanova, a povučena su tri stana. Lamele C I D su spratnosti P+5+Ps, a raspodela po spratovima je: prizemlje ima tri stana i tri lokala, tipski prat ima šest stanova, a povučeni četiri stana.

Prizemlje je predviđeno za 27 lokala i 18 stanova.

Podzemna etaža objekta predviđena je kao garaža i namenjena je za tehničke prostorije – za smeštaj termotehničkih i drugih instalacija. Funkcionalno i konstruktivno pripada stambeno poslovnom objektu. Funkcionalna veza sa glavnim objektom ostvarena je u zonama komunikacijskih jezgara. Garaža je kapaciteta 246 garažnih mesta za putnička vozila, što sa 96 parking mesta na nivou prizemlja omogućuje parkiranje 342 vozila ili 1,1 vozila po stanu (296 stanova= 326pm) i 1,0 parking mesto na 66m² prodajnog prostora. Projektovano je ukupno 17 parking mesta za invalide, što je 5% od ukupnog broja parking mesta.

Parterno uredjenje dvorišta je u skladu sa namenom objekta i protivpožarnim zahtevima. Manji i srednji stanovi (jednosobni, dvosobni i dvoiposobni) su uglavnom orjentisani na jednu stranu, a veći (trosobni I veći) na dve ili tri strane.

FASADA – DETALJI

Fasadni zidovi objekta su višeslojni: giter blok 20 ili betonsko platno 20cm, sa termoizolacijom 12cm od kamene vune sa pp uslovima. Završna obrada i ulične i dvorišne fasade: spoljne površine pojedinih zidova su obložene opekarskim flisnama ili Fundermax pločama (ploče fundermax imaju klasu gorivosti B1). Ostali fasadni zidovi su bojeni, akrilnom bojom preko rabic maltera. Fasadni zidovi prizemlja i zidovi vetrobrana se oblažu opekarskim flisetama. Delovi fasada povučenog sprata u nekim lamelama sa oznakom B su zid zavesa, segmentna podela, sa elementima za zasenčenje.

 

Detalj zid zavese u prizemlju

 

Detalj punog panela u prizemlju


Share