DIGITALNI SENZOR POKRETA DG55

Procar Security
Bačka 68a, 11080 Zemun, Beograd, Srbija
+381 11 316 73 31
+381 63 39 43 43
+381 11 316 73 31
www.procar.rs
procarsecurity@gmail.com

Opis

DIGITALNI SENZOR POKRETA DG55

Digitalni senzor pokreta sa dualnim elementom

• Patentirana Digitalna detekcija
• Patentirana “Auto Pulse” obrada signala
• Softverski algoritam “Digitalnog Oklopa” sa podesivom osetljivošću
• “Single Edge” ili “Dual Edge” obrada signala*
• Automatska temperaturna kompenzacija
• Metalni oklop poboljšava zaštitu od radio i elektromagnetnih talasa
• Poluprovodnički rele
• Anti-sabotažni prekidač

 

 

 

 

 

 

Za više informacija pošaljite upit ili nas kontaktirajte.

PROCAR SECURITY
Kontakt tel: 011/316 73 31, 063/39 43 43