Toplotne pumpe za klimatizaciju objekata VAZDUH-VAZDUH

Alfa clima
Spasoja Milkića 32, 19350 Knjaževac, Srbija
+381 19 730 337
+381 19 732 770
+381 19 732 770
www.alfaclima.co.rs/
office@alfaclima.co.rs

Opis

Toplotne pumpe za klimatizaciju objekata VAZDUH-VAZDUH

 

Toplotne pumpe su agregati koji transformišu besplatnu energiju prirodnih resursa ili otpadnu energiju niskog temperaturnog nivoa na viši temperaturni nivo, koji se može iskoristiti u namenskim instalacijama.

Toplotni izvori su obnovljivi izvori energije ali niskotemperaturna energija nije upotrebljiva za direktno korišćenje u instalacijama. Toplotnim pumpama se transformiše energija bez ikakve promene kvaliteta izvora i bez direktnog zagađenja.

Toplotne pumpe su uređaji koji toplotnu energiju podižu sa nižeg (toplotni izvor) na viši temperaturni nivo (toplotni ponor) trošeći pri tome rad. Korišćenjem besplatne energije okoline dobija se 3 do 5 puta veća korisna energija u odnosu na uloženi rad. Energija okoline predstavlja prirodni resurs – obnovljivi izvor energije. Osnovni i dostupni prirodni resursi su: voda, zemlja i vazduh.

 

TOPLOTNE PUMPE VAZDUH-VAZDUH

 

Toplotne pumpe vazduh-vazduh su namenjene prvenstveno instalacijama ventilacije i klimatizacije sa centralnom pripremom vazduha gde su veliki gubici (dobici) energije.

Efekat toplotne pumpe obezbeđuje, zavisno od radnih uslova, 2 do 5 puta manji utrošak električne energije od dobijene toplotne energije. Ovo je pogotovu značajno kod ventilacionih instalacija gde priprema svežeg vazduha zahteva veliki utrošak energije koji može biti daleko veći od potrebe za grejanjem (hlađenjem) objekta. Otpadni vazduh je odličan izvor (ponor) toplotne energije.

Rekuperacijom (regeneracijom) otpadne toplote toplotnim pumpama, odnosno transformacijom energije otpadnog vazduha ventilacionih sistema na svež vazduh, ostvaruje se tri do pet puta manji utrošak energije u odnosu na direktno zagrevanje što omogućuje postizanje visokog učinka, odnosno uštedu energije i brzu ispativost investicije.

Izrađuju se u kompaktnoj (monoblok) i split varijanti.

 

Izrađuju se kao:

  • Lokalni klimatizeri u kompaktnoj ili razdvojenoj „split“ varijanti. Zavisno od namene lokalni klimatizeri mogu se agregatirati sa dodatnim toplovodnim izmenjivačima ili elektro grejačima, mešačkim sekcijama za vazduh, dodatnom armaturom i kompletnom automatikom za vođenje zadatog režima.
  • Klima ormani i kanalski klima ormani i kanalski klima uređaji, kompaktni (monoblok) ili u razdvojenoj „split“ varijanti, koji se mogu agregatirati sa dodatnim toplovodnim izmenjivačima ili elektro grejačima, mešačkim sekcijama za vazduh, dodatnom armaturom i kompletnom automatikom za vođenje zadatog režima.
  • Agregati koji su sastavni deo kanalskih sistema za razvod vazduha, kompaktni (monoblok) ili u razdvojenoj „split“ varijanti sa isparivačem (kondenzatorom) ugrađenim u istrujnoj jedinici ili klima komori.
  • Rekuperativni (regenerativni) agregati za korišćenje otpadne toplote centralnih ventilacionih i drugih sistema
  • Industrijski agregati za održavanje tehnoloških procesa, kondenzacione sušare i dr.

 

 

Za više informacija o toplotnim pumpama pošaljite upit ili nas kontaktirajte.

 

ALFA KLIMA
Tel. / fax:
+381 19 730 337
+381 19 732 770