DOJAVA POŽARA

Securiton d.o.o.
Danila Lekića Španca 31, 11070 Novi Beograd, Srbija
+381 11 318 50 17
+381 11 318 70 81
+381 11 228 05 25
www.securiton.co.rs
office@securiton.rs

Opis

Dojava požara – Securiton ima mnogo godina iskustva sa detekcijom požara i sistemima za alarmiranje. Naša najnovija tehnologija, moderno znanje i iskustvo čine solidnu bazu za prevazilaženje i najtežih problema. Kod kritičnih situacija Securitonovi sistemi dojave požara su nenadmašni. Ovi sistemi mogu biti prilagođeni svakom rešenju, a najbolji su za okruženja koja ne dopuštaju upotrebu standardnih sistema dojave požara.

 

Sistemi:

 

 

Za više unformacija o našim proizvodima i uslugama kontaktirajte nas ili pošaljite upit.

SECURITON
Danila Lekića Španca 31
11070 Beograd, Srbija

Tel:
+381 11 318 50 17
+381 11 318 50 18
+381 11 318 70 81
+381 11 318 70 82
+381 11 318 70 83

Fax:+381 11 228 05 25