Securiton d.o.o

Securiton d.o.o
Danila Lekića Španca 31, 11070 Novi Beograd, Srbija
+381 11 318 50 17
+381 11 318 70 81
+381 11 228 05 25
91.148.117.74:8060
office@securiton.rs

Securiton d.o.o. je član Swiss Securitas Grupe i u potpunosti je u službi tehničke zaštite od svog osnivanja 1990.godine. Uz svoj pionirski duh i dalekovid pristup, u proteklih četvrt veka, se razvio u priznatog stručnjaka u oblasti bezbednosti. Tokom proteklih godina partnerstvo sa vodećim svetskim kompanijama, kao i saradnja sa projektantima, poslovnim partnerima i zvaničnim institucijama su dokaz poverenja, sveobuhvatnog znanja i kvaliteta.

Danas Securiton projektuje, montira i održava sisteme tehničke zaštite. Pruža visok stepen sigurnosti, u industrijskim, administrativnim, trgovinskim i drugim poslovnim objektima širom zemlje.

 
Securiton ima znanje da razvije i proizvede ključne proizvode.

Razne nagrade za patente i izume koje je kompanija dobila svedoče o našoj stručnosti. Detaljno poznavanje naših proizvoda nam omogućava da ponudimo klijentu najbolju fleksibilnost i proizvode prilagođene klijentovim specifičnim potrebama. U suštini, naša snaga leži u mogućnosti da klijentu ponudimo njemu prilagođeno rešenje. Mi pružamo fleksibilne sisteme  koji zadovoljavaju individualne sigurnosne potrebe i implementiraju koncepte i sisteme koje klijent donosi sa sobom.

 
Kao stručan, specijalizovan i priznati izvođač, Securiton nudi širok  bezbednosni program:

> Sisteme dojave požara > Sisteme video nadzora > Protivprovalne alarmne sisteme > Sisteme kontrole pristupa > Sisteme detekcije opasnih gasova > Integrisane sisteme tehničke zaštite > Sisteme za automatsko gašenje požara

Bezbednost klijenata i njihovih imovina je naša obaveza. U objektima u kojima smo ugradili sistem tehničke zaštite, prvenstveno sistem za dojavu i gašenje požara, pružamo usluge održavanja i servisiranja sistema u garantnom i vangarantnog perioda. Obezbeđujemo rezervne delove i garantujemo brzu intervenciju 24 časa dnevno.

Periodične preglede i servisiranje opreme vrše ovlašćeni i obučeni od strane proizvođača opreme, što je još jedan od garancija kvaliteta.

 
Securiton poseduje sve dozvole i sertifikate za rad i projektovanje na našem tržištu:

> Rešenje MUP-a za unapređenje sistema zaštite od požara

> Rešenje MUP-a za kontrolno ispitivanje i servisiranje stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara

> Licence Inženjerske komore Srbije za projektovanje i odgovorne izvođače radova i to: 330, 430, 350, 450, 353 i 453.

Securiton proizvodi izrađuju se prema visokim standardima kvaliteta, što potvrđuju sertifikati renomiranih svetskih laboratorija. Oprema koju ugrađujemo poseduje sertifikate VdS, FM global, NFPA, BS  i dr.

 
Securiton je uspostavio i primenjuje standarde:

> SRPS ISO 9001:2008 za sistem menadžmenta kvalitetom

> SRPS ISO 14001:2005 za sistem upravljanja zaštitom životne sredine

> SRPS OHSAS 18001:2008 za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu  za oblast projektovanja, inženjeringa i servisiranja sistema tehničke zaštite.

Naši  zaposleni su obučeni kod partnera u inostranstvu za projektovanje, instaliranje i servisiranje sistema tehničke zaštite koje ugrađujemo, za šta poseduju odgovarajuće licence.

 

Kvalitet - od ideje do rešenja

Tip Naziv Preuzmi