PERIMETARSKA ZAŠTITA

Securiton d.o.o.
Danila Lekića Španca 31, 11070 Novi Beograd, Srbija
+381 11 318 50 17
+381 11 318 70 81
+381 11 228 05 25
www.securiton.co.rs
office@securiton.rs

Opis

Perimetarska zaštita je prva efikasna prepreka za provalnike. Metalna ograda predstavlja najčešći oblik fizičke barijere, međutim provalnik može da je probije vrlo jednostavno – presecanjem ili preskakanjem. Dobro projektovana i postavljena perimetarska zaštita onemogućuje provalnika elektronskim putem.

Securiton raspolaže sistemima perimetarske zaštite sa raznim tehnologijama detekcije. Takvi sistemi mogu da registruju svaki kontakt nepoželjnog lica sa ogradom ili zaštitnim zidom, dok će kod nekih sistema samo prisustvo nepoželjnog lica u štićenom prostoru aktivirati alarm.

 

 

Za više unformacija o našim proizvodima i uslugama kontaktirajte nas ili pošaljite upit.

SECURITON
Danila Lekića Španca 31
11070 Beograd, Srbija

Tel:
+381 11 318 50 17
+381 11 318 50 18
+381 11 318 70 81
+381 11 318 70 82
+381 11 318 70 83

Fax:+381 11 228 05 25