Industrijska vrata služe za prostor velikih dimenzija kroz koji svakodnevno cirkuliše puno ljudi i koji zahteva dovoljno obiman ulazno-izlazni otvor, koji će se usto i dobro zatvarati.

Pod ovim nazivom podrazumevamo vrata specijalne namene, napravljena od eloksiranog aluminijuma ili PVC-a. Šarkama pričvršćena za masivnu čeličnu konstrukciju, koja se dalje nadovezuje na plafon ili zid iznad samih vrata. Ima ih više vrsta i funkcionišu po sistemu šina po kojima klize, bez obzira na tip podizača, odnosno način otvaranja i zatvaranja.

Industrijska segmentna vrata se sastoje iz više međusobno zglobljenih segmenata, tj. panela. Oni se prilikom otvaranja slažu jedan na drugi poput harmonike. Obezbeđuju maksimalnu uštedu toplotne energije i samim tim optimalnu izolaciju objekta, ali i pravilno cirkulisanje vazduha. Zbog toga su industrijska vrata idealna za  za prehrambenu industriju i logistiku hipermarketa. Takođe su pogodna za magacinski prostor predviđen za skladištenje robe do koje imperativno ne sme da dopre vlaga.

Panoramska vrata se često koriste za vatrogasne stanice, a naročito atraktivno deluju na fasadama salona automobila, stoga je vidljivost koju vremenom neće smanjiti čak ni tragovi čišćenja izuzetno važna funkcionalna, ali i estetska stavka.

Brzohodna vrata u neku ruku možemo posmatrati kao podtip segmentnih. Prave se od istih materijala i takođe imaju segmentnu strukturu (sa izuzetkom fleksibilnih brzih vrata), ali nešto drugačiju primenu. Iako mogu biti i spoljašnja, brza vrata se ipak češće upotrebljavaju kao unutrašnja. Koriste se pre svega na mestima sa velikom frekvencijom kretanja ljudi i vozila, gde dnevno ima i po nekoliko stotina ulazaka i izlazaka.

Prikazani svi od ukupno 5 rezultata