Automatska i obrtna vrata se koriste kod komercijalnih objekata. Postavljanjem automatskih kliznih vrata, postiže se benefit sa više aspekata. Prvi je ušteda prostora. Jednostavanim dizajnom automatska i obrtna vrata doprinose da se zauzima manje prostora u odnosu na ostala rešenja.

Tu je i vizuelni utisak koji nije manje važan. Ističe se spoj savremene tehnologije i dizajna koji se estetski uklapa u spoljašnost objekta. Takođe i bezbednost koji je jedan od najvažnij faktora pri izboru vrata. Zahvaljujući jednostavnoj konstrukciji, automatska  vrata su sa stanovišta bezbednosti najbolji izbor jer mali broj pokretnih elemenata u kombinaciji sa sigurnosnim senzorima isključuje mogućnost slučajnog zatvaranja.

Posebna prednost za primenu kod medicinskih ustanova i ugostiteljsko-turističkih objekata je što nema potrebe za fizičkim kontaktom prolaznika sa vratima. Sa praktičnog stanovišta automatska vrata olakšavaju pristup i ubrzavaju prolaz a po potrebi je moguće vršiti kontrolisani pristup samo u jednom smeru. Najzastupljeniji tip automatskih vrata su automatska klizna vrata koja mogu biti jednokrilna ili dvokrilna.

Prikazan jedan rezultat