Bentonitni proizvodi, bentonitne membrane su građevinski materijal odnosno sistem koji je savremen i ekološki prihvatljiv.

Bentonitne membrane imaju osnovne prednosti oslanjanja na koncept/materijal koji uspešno vrši ovu ulogu u prirodi već milionima godina:

  • hidroizolacija sama sanira oštećenja nastala u toku izvođenja armiračkih i drugih radova
  • može se postavljati neposredno na sitnozrnu podlogu i zatim direktno preko nje armirati na distancerima. To je naročita prednost npr. kod livenja temeljnih ploča velikih površina gde nije potrebno liti betonsku podlogu za postavljanje hidroizolacije
  • nema dodatnih radova na osiguranju preklopa traka, bez obzira da li se radi o vertikalnim, kosim ili horizontalnim spojevima
  • fleksibilno zaptivanje dodavanjem bentonitnih kitova oko svih tačaka proboja (prodor armature, instalacija…)
  • direktne uštede u vremenu gradnje i upotrebljenom materijalu, tj. novcu – pojednostavljivanje radova, niži zahtevi prema radnoj snazi, olakšavanje nadzora…

Prednosti primene bentonitnih membrana u niskogradnji su jasne: sloj gline d=60cm ima propusnost vode od k=10-8m/s, dok bentonit npr. d=12cm ima k=2×10-11m/s. Ovo znači da je potrebna daleko manja količina materijala. To pojeftinjuje transport, skraćuje radove i štedi prirodne sirovine.

 

Hidroizolacija bentonitom može se koristiti samo u podzemnim delovima objekta jer, iako bentonitna glina može izdržati beskonačan broj ciklusa zasićenja vodom i rasušivanja. Ovo predstavlja problem za sintetički materijal koji čini membranu i daje joj neophodne mehaničke karakteristike.

Izuzetak su zeleni krovovi gde nasuta zemlja za zelenilo prekriva membranu i praktično stvara iste uslove onima ispod kote terena. Tako GCL membrana može besprekorno vršiti svoju ulogu.

 

Prikaz 1–12 od 14 rezultata