Svetlosne trake i kupole kao deo krovnog pokrivača idealno su rešenje za osvetljavanje prostora dnevnom svetlošću, provetravanje i, u posebnim slučajevima, odvođenje dima i toplote nastalih u požaru prirodnim putem.

Svetlosne trake i kupole svojom  ugradnjom ostvaruju značajnu uštedu energije za osvetljavanje, ventilaciju i klimatizaciju. Samim tim se u velikoj meri doprinosi energetskoj efikasnosti objekta.

Najčešće se ugrađuju na ravne krovove industrijskih postrojenja, skladišta, radionice, supermarkete, komercijalne i administrativne objekte.

Dobra konstruktivna rešenja i vrhunski materijali i mehanizmi garantuju pouzdan rad, visoku svetlosnu propustljivost i odličnu termo izolaciju.

Ttrake i kupole imaju i odgovarajuće otvarajuće pozicije. Na zahtev, u željeni broj segmenata svetlosne trake mogu biti ugrađene otvarajuće pozicije. Mehanizam, uglovi otvaranja i upravljačke jedinice definisane su njihovim namenom.

Prikazani svi od ukupno 5 rezultata