Industrijska ventilacija ima  primarni zadatak klimatizacije održavanje karakteristika sredine u kojoj se najpovoljnije odvija određeni proizvodni proces.

Industrijske klime su uređaji koji stvaraju optimalne uslove za odvijanje nekog proizvodnog ili tehnološkog procesa, kao što su temperature, vlaga, čistoća vazduha. Parametre uređaja definišu tehnologija I zahtevi proizvodnje, a ne potreba osoba koje borave u industrijskom prostoru.

Industrijska ventilacija prostora za boravak ljudi I dobara je sastavni nezamenjivi process neophodan za opstanak ljudi. Ventilacija manjih objekata I neblokiranih prostorija vrši se prirodnim putem – otvaranjem prozora, vrata). Ventilacija velikih objekata I blokiranih prostorija vrši se prinudnim putem (ventilatorima, rekuperatorima, klima komorama) a što je spregnuto sa održavanjem mikroklimatskih uslova u prostoru (održavanje temperature prostora).

U procesu ventilacije se ne samo “otpadni” vazduh, nego i deo toplote izbacuje iz prostora. Zimi to vodi povećanju troškova energije. Smanjiti nepotrebne troškove, a ujedno ne na račun izmene vazduha, omogućuje rekuperacija toplote u centralizovanim i lokalnim suistemima ventilacije. Različiti tipovi izmenjivača toplote – rekuperatori – koriste se za rekuperaciju toplote.

Prikazan jedan rezultat