Cigla ili opeka je zidni građevinski materijal koji se dobija formiranjem, sušenjem i pečenjem plastične smese glinenog materijala, peska i vode. Opeka je najmasovniji proizvod keramičke industrije.

Cigla je svakako jedan od najvažnijih građevinskih materijala. U pitanju je proizvod keramičke industrije, a poznata je i pod imenom opeka. U pitanju je složeni, odnosno kompozitni građevinski materijal, jer se sastoji iz više različitih materijala. Dobija se sušenjem i pečenjem smese peska, gline i vode. Kada je reč o keramičkoj industriji, opšte je poznato da je upravo cigla najprodavaniji njen proizvod. Cigla se može praviti ručno (kalupi) ili mašinski.

Cigla mora biti pravilnog oblika i ivica, i ravnih strana. U sebi ne sme sadržati više od 2% soli koje su rastvorljive u vodi. Kvalitetna opeka biće otporna na mraz. Takođe, ne sme u sebi sadržati u velikoj količini slobodni živi kreč. To bi ugrozilo njen vek trajanja, veoma brzo bi postala krhka. Tako bi bila podložna oštećenjima i mrvljenju (što može biti veoma opasno). Treba se obratiti pažnja i na sposobnost cigle da upija vodu kako bi se mogla dobro povezati i učvrstiti veznim materijalima.

 

Prikaz 1–12 od 16 rezultata