Utovarivači su mašine koje se koriste za zemljane radove, za utovar materijala u kontejnere. Prednost utovarivača u poređenju sa običnim bagerom je, na primer, što se različiti dodaci mogu okačiti na podiznu ruku. To znači da se utovarivač može koristiti za različite namene, što ga čini svestranom mašinom.

Takođe je moguće kupiti utovarivač sa fiksniranim dodatkom. Utovarivači su poznati pod nazivom kašika za utovar ili utovarivač sa točkovima. Utovarivači se često koriste na lokacijama za pretovar, pri postavljanju temelja, u izgradnji puteva i vodograđevinskim radovima, kod pravljena ulica i za zemljane radove. Međutim, nisu podesni za dubinsko kopanje. Ne mogu da dohvate puno ispod nivoa točkova, ali su odlični za pomeranje iskopane zemlje ili peska.

Na utovarivač se može staviti više dodataka. Oni se mogu okačiti na podiznu ruku i promeniti funkciju utovarivača. Na ovaj način baštovani, kompanije za demoliranje i radnici na putevima koriste utovarivače za svoje potrebe. Sa zatvorenim kontejnerom mogu se natovariti proizvodi poput asfalta, peska, šljunka i zemlje. Kontejner za otpad ili građevinski kamen se koristi kada, na primjer, staza od peska treba da se poravna ili kada treba natovariti otpad. Ako je utovarivač opremljen paletnim formama, može se koristiti da se podignu palete ili drugi materijali i da se pomere na drugo mesto. U zavisnosti od količine posla, mogu se pričvrstiti manje ili veće viljuške.

Prikazani svi od ukupno 3 rezultata