Oplate su privremene konstrukcije koje beton drže na mestu prilikom livenja, i održavaju ga u željenom obliku sve dok beton ne sazri i očvrsne. Oplate mogu imati i funkciju oblikovanja površinskog sloja betona. To je u cilju postizanja željenih estetskih efekata. Tako mogu biti i izgubljene, tj. jednim delom mogu ostati ugrađene na/u betonu. Oplate moraju ispunjavati brojne zahteve funkcionalnosti i kriterijume kvaliteta.

Pod skelama u građevinarstvu najčešće se podrazumevaju privremene konstrukcije koje služe za pristup svim delovima objekta u izgradnji, rekonstrukciji ili restauraciji. Međutim, skele se koriste i kao dopuna oplatnim sistemima gde imaju zadatak preuzimanja opterećenja koje najkraćim putem treba da prenesu na čvrste oslonce.

Opterećenja koje skele preuzimaju na sebe jesu sopstvena težina nedovršene konstrukcije. Ili delova objekta, kao i težine pokretnog i slučajnog opterećenja. Njihov zadatak je da sve ove sile prenesu na tlo, druge konstrukcije ili očvrsle delove konstrukcije koja je u izgradnji…

Prikazani svi od ukupno 4 rezultata