Kranovi su građevinske mašine koje služe za dizanje tereta i prenos tereta. Toranjske dizalice (kranovi)su mašine za rad na visini. One podižu materijal na najviše delove objekta. Kranovi se  sastoji od postolja, tornja (vertiklani rešetkasti stub), kabine i horizontale strele (ruke) krana. Na jednoj strani strele krana nalazi se kontra teg koji svojom težinom pravi ravnotežu treta koji se prenosi kranom. Materijal se prvo podiže, a zatim prenosi horizontalno pomoću pokretnih kolica koja se kotrljaju po streli krana. Toranjsku kranovi mogu se okretati  za 360 stepeni.

Kranovi se mogu podeliti prema konstruktivno-tehničkim karakteristikama, prema načinu korišćenja i mestu upotrebe. Tako ih delimo na okretne kranove, okretno-pokretne kranove, mostovski ili ramni kran, kombinovani i ostali.

Okretni kranovi se primjenjuju u skladištima, remontnim radionicama, na pristaništima i železničkim stanicama. Ugao obrtanja kreće se od 180-270 °

Kranovi bez gornjeg oslonca- karakteristični su po tome što imaju radijus okretenja od 360° i u jednom i u drugom smjeru. Krak krana okreće se oko nepomičnog stuba, koji je čvrsto fiksiran za postolje. Nosivost ovih kranova zavisi od težine protiv-tega koji se izrađuju od betonskih ili gvozdenih livenih blokova.

Okretno-pokretni kranovi , njihova karakteristika je u tome što se kreću po jednoj šini, dok je nepokretni deo postavljen na kolica koja još nose i uređaje za pokretanje i okretanje.U grupu okretno pokretnih kranova ubrajaju se u automobilske dizalice. Ovakvim rešenjem je postignuta velika pokretljivost dizalice.

Mosni kranovi se kreću po šinama koji se nalaze na kranskim nosačima i opslužuju celu halu. Eventualno, kranski nosači mogu i da izlaze iz hale, ukoliko postoje odgovarajući nosači i time povećaju domet krana.

 Ramni kranovi su slični mosnim kranovima sa osnovnom razlikom što su šine kod ramnih kranova postavljene na podlozi. Ram krana je takođe rešetkasta čelična konstrukcija, a po horizontalnom delu krana kreću se kolica sa mehanizmom za podizanje i spuštanje tereta.

Pretovarni mostovi su vrlo slični ramnim kranovima i po izgledu i po konstrukciji, samo što im je raspon mnogo vedi (do 200m).

Kablovski kranovi se koriste naročito u građevinastvu i to na mestima gde se obavlja snabdevanje i opsluživanje građevinskim materijalom. Posebno se primenju pri izradi hidrocentrala. Raspon kablovskih kranova se krede od 250 – 1000 m.

Plovni kranovi koriste se u lukama u pristaništima pri prenošenju teških komadnih tereta iz brodova na obalu, u vagone, ili kamione i obratno. Od svih kranova imaju najveću nosivost.

Portalni kranov, portal kod portalnih kranova je čvrsta čelična konstrukcija koja se kreće po šinam, a sa gornje strane portala postavljena je dizalica sa svim mehanizmima i kabinom za rukovaoca.

 

Prikazani svi od ukupno 2 rezultata