Viseće ograde

Legi Sgs
Novo Naselje 10, 11000 Beograd, Srbija
+381 11 8001 673
+381 11 8001 673
www.legi.rs
office@legi.rs

Opis

Viseće ograde čini kombinacija LEGI ukrasnog panela i tri klasična stuba. Kao i ostale ukrasne ograde, LEGI viseća ograda ima idealnu primenu tamo gde ograda postojećoj arhitekturi daje dodatni dekorativni efekat, uz visok nivo sigurnosti objekta koji se ograđuje. LEGI viseći panel se izdvaja po tome što je u gornjem delu, završnih 200 mm, zaobljen „visi“ a to ogradi daje romantičan izgled lučnog oblika.

 

 

 

LEGI SGS d.o.o
Kontakt telefon:+381(0)11 8001 673
Website: www.legi.rs