Klizne kapije

Legi Sgs
Novo Naselje 10, 11000 Beograd, Srbija
+381 11 8001 673
+381 11 8001 673
www.legi.rs
office@legi.rs

Opis

Klizne kapije LEGI se postavljaju na ulazima objekata gde to uslovi na terenu dozvoljavaju. Ove kapije se rade po dimenzijama na osnovu mera uzetih na licu mesta, od strane naših stručnjaka.

Moguće su različite širine svetlog otvora, visine, različita ispuna i ostali detalji. One se postavljaju na ravan parapet tiplanjem „FLOR“ šine na gotov beton. Noseći „П“ stubovi se postavljaju betoniranjem u rupe.
Stabilna i čvrsta konstrukcija kapije omogućila je izradu ovih kapija u različitim dimenzijama. Moguće su varijante cinkovanih kapija ili cinkovanih + farbanih u dva premaza u tonu po izboru. Standardan pribor uključuje vođenje kapije: stubove, točkiće, prihvatnik, dočekivač, ram kapije, „FLOR“ šinu i sl. Po izboru na ove kapije može da se postavi motorizacija.

 

 

 

 

LEGI SGS d.o.o
Kontakt telefon:+381(0)11 8001 673
Website: www.legi.rs