Jednokrilna kapija Vario S

Legi Sgs
Novo Naselje 10, 11000 Beograd, Srbija
+381 11 8001 673
+381 11 8001 673
www.legi.rs
office@legi.rs

Opis

Jednokrilna kapija VARIO S se koristi kod prolaza preko 1 m širine otvora. Maksimalna širina otvora ove pešačke kapije je 3 m.

 

Ram Vario S jednokrilne kapije, je sačinjen od cevi pravougaonog poprečnog preseka 60/40/2 mm zavarene za LEGI panel. LEGI panel je konstruisan od vertikalnih žica Ø 6mm i ojačanih duplih horizontalnih žica Ø 8 mm. Poprečni presek stuba (najmanji je 100x100x3mm) se menja u zavisnosti od veličine kapije. Standardne visine krila su od 1000 do 2400 mm u razmaku od 200mm, a širine krila su od 1000 do 3000 mm u razmaku od 250 mm po krilu kapije.

 

Moguće je kombinovati LEGI Vario S sistem kapije sa različitim LEGI panelima. Po narudžbini možemo izraditi i druge veličine. Ova konstrukcija je STABILNA zbog čvrste veze LEGI stuba sa Vario S kapijom i specijalno patentirane LEGI cilindrične brave.

 

Kapija se standardno otvara na unutrašnju stranu, mada se shodno Vašim željama može otvarati i na spoljašnju. Pravac otvaranja kapije, na levo ili na desno, se određuje položajem šrafa na LEGI Stubu, na koji se pričvršćuje kapija. Za pravac otvaranja kapije se možete odlučiti i za vreme same montaže. Već montirana krila mogu biti prepravljena kako bi se otvarala na levo ili na desno. Podna reza, koja je posebno patentirana za LEGI Vario sistem integrisana je u ram Vario kapije i pri zatvorenoj kapiji nije dostupna. Na taj način se sprečavaju povrede koje nastaju zbog isturenih čeličnih delova.

 

Karakteristike LEGI VARIO S kapije:
  • Sprečava nezgode- bez isturenih delova
  • Višestruke upotrebne mogućnosti
  • U svako vreme moguća je nadgradnja, npr: sa podnom rezom, sa dočekivačima, i sl.
  • Lako skladištenje: LEGI Vario se proizvodi serijski i zbog toga je uvek dostupan
  • Jasan dizajn,glatke linije
  • Mogućnost posebnih konstrukcija, na pr: punjenje stuba, rezbarenje lajsni, i sl.

 

Svi upotrebljeni čelični delovi su toplo pocinkovani prema DIN EN ISO 1461 evropskom standardu, i po želji plastificirani ekološkim prahom koji štiti elemente od UV zračenja.

 

 

 

 

 

LEGI SGS d.o.o
Kontakt telefon:+381(0)11 8001 673
Website: www.legi.rs