Jednokrilna kapija Vario M

Legi Sgs
Novo Naselje 10, 11000 Beograd, Srbija
+381 11 8001 673
+381 11 8001 673
www.legi.rs
office@legi.rs

Opis

Jednokrilna kapija Vario M se koristi prvenstveno za prolaz pešaka.

Ram Vario M kapije je sačinjen od cevi pravougaonog poprečnog preseka 40/30/2 mm zavarene za LEGI panel, potom zaštićene cinkovanjem. LEGI panel je konstruisan od vertikalnih žica Ø 6mm i ojačanih duplih horizontalnih žica Ø 8 mm. Dimenzija okca je 50x200mm.

Moguća širina krila kod ove kapije je od 1000 mm do 1250 mm, a maksimalna visina krila je 2400 mm. Moguće je kombinovati LEGI Vario M sistem kapije sa različitim LEGI panelima.
Kapija se standardno otvara na unutrašnju stranu, mada se shodno Vašim željama može otvarati i na spoljašnju. Pravac otvaranja kapije, na levo ili na desno, se određuje položajem šarke na LEGI Stubu, na koji se pričvršćuje kapija.

Ova konstrukcija je stabilna zbog čvrste veze LEGI stuba sa Vario M kapijom i specijalno patentirane LEGI cilindrične brave.
Svi upotrebljeni čelični delovi su toplo pocinkovani prema DIN EN ISO 1461 evropskom standardu, i po želji plastificirani ekološkim prahom koji štiti elemente od UV zračenja.

 

 

 

 

 

 

LEGI SGS d.o.o
Kontakt telefon:+381(0)11 8001 673
Website: www.legi.rs