Ukrasna ograda sa ornamentima

Legi Sgs
Novo Naselje 10, 11000 Beograd, Srbija
+381 11 8001 673
+381 11 8001 673
www.legi.rs
office@legi.rs

Opis

Ukrasna ograda sa ornamentima R.O – model ograde se radi kao i sve ukrasne ograde sa debljinama žice 8+6 mm, ovi modeli imaju „usečene“ ornamente. Mogući su paneli sa jednim, dva ili više oranamenata. Ornamenti su kružnog oblika, u kombinaciji sa klasičnim okcima 50 x 200 mm, čine nesvakidašnju elegantnu celinu.

Kao i ostali ukrasni paneli R.O – model ograde ima idealnu upotrebu tamo gde ograda postojećoj arhitekturi daje dodatni dekorativni efekat, uz viši stepen sigurnosti objekta koji se ograđuje. Primenjuje se prilikom ograđivanja privatnih poseda.

Svi upotrebljeni čelični delovi su pocinkovani prema DIN EN ISO 1461 standardu, i plastificirani ekološkim prahom koji štiti elemente od UV zračenja.

 

 

 

 

LEGI SGS d.o.o
Kontakt telefon:+381(0)11 8001 673
Website: www.legi.rs