Sive vode

Orbal Corp
Tikveška 17, 11000 Beograd, Srbija
+381 11 407 39 03
+381 (0)63 618 107
www.orbalcorp.com
office@orbalcorp.com

Opis

Tretman sive vode

U ovoj oblasti, Orbal Corp sa svojim partnerima ASIO I INTEWA može ponuditi svojim klijentima pripremu stručnih izveštaja, konsultantske usluge, studije i projekte i izrada operativnih pravila za:

  • optimizaciju upravljanjanja vodama,

  • projektovane ekonomski prihvatljive tehnologije za tretman sive vode,

  • ekonomske procene predloženih tehnologija za tretman sive vode,

  • detaljna obrada operativnih troškova,

  • predlozi sa racionalnim rešenjima, procesni dijagrami, operativni parametri i načini rada,

  • procene za različite vrste građevinskih objekata.

Primena u sledećim područjima: porodične kuće, apartmani, wellness centri, bazeni, javna kupatila, kancelarijski objekti, hoteli, industrijska postrojenja i sportski centri.

AQUALOOP sistemi

To su kompaktna postrojenja za prečišćavanje sive vode, pogodna su za primenu u porodičnim kućama kao i za apartmanske komplekse. Veličine postrojenja za obradu sive vode se kreću u rasponu od 4-144 ES (ekvivalent stanovnika). Uređaji su napravljeni od standardnih elemenata, koji se mogu jednostavno kombinovati, što ih čini pogodnim za oba tipa objekata, objekte u izgradnji ili obnavljanje starih objekata. Uz povećanje cene pitke vode, ponovna upotreba vode postaje sve važnija. Ekonomičnu i ekološki prihvatljivu tehnologiju ugrađenu u AS-GW sistem karakteriše niska potrošnja energije i nezavisnost od klimatskih uslova.