Samonosive kapije

Legi Sgs
Novo Naselje 10, 11000 Beograd, Srbija
+381 11 8001 673
+381 11 8001 673
www.legi.rs
office@legi.rs

Opis

Samonosive kapije (konzolne kapije) idealno su rešenje pre svega na mestima gde je velika frekvencija prolazaka, kako lakog, tako i teškog saobraćaja.
Najbitnija razlika u odnosu na klasičan sistem sa donjom šinom montiranom u podlogu i točkova koji po njoj klize je baš u tome što se sve to sa „samonosivim“ sistemom izbegava. Samonosiva kapija se postavlja između dva noseća stuba. Dobijate potpuno čist prolaz, bez ikakvih prepreka i mogućnosti za oštećenjem ili kvarom prouzrokovanim prelaskom vozila. Ova kapija može da se ugrađuje sa ili bez motornog mehanizma (u zavisnosti od zahteva kupca).

Idealne su za upotrebu u fabrikama i radionicama, javnim zgradama, igralištima i sportskim terenima, parkovima, aerodromima, vojnim objektima.

 

 

 

LEGI SGS d.o.o
Kontakt telefon:+381(0)11 8001 673
Website: www.legi.rs