PROFILI OD POCINKOVANOG LIMA

Ervojić d.o.o.
Bulinac 46, 43273 Bulinac, Hrvatska
+385 43 254 129 ; +385 43 254 903
+385 91 2543 197
+385 43 254 902
lgs-montazne-kuce.com
info@ervojic.hr

Opis

PROFILI OD POCINKOVANOG LIMA

Zahvaljujući najmodernijim softverima pomoću kojih se izrađuju potrebne konstrukcije, moguće je proizvesti profile za veoma zahtevne građevine.

Mašine na kojima se proizvode profili veoma su precizne i profili se izrađuju sa potrebnim otvorima za montažu kao i servisnim otvorima za električne, vodovodne i ostale instalacije.

U proizvodnji se upotrebljavaju pocinkovani limovi sa slojem cinka 275g/m2, kvaliteta: S355MC i S550MC (S350GD i S550GD).

Dimenzije profila su: 90 mm i 140 mm.

Gotovi profili, mogu se isporučivati pojedinačno ili ih se može montirati u potrebne oblike za izgradnju objekata (zidovi, podovi, plafoni, krovišta).

 

 

 

Za više informacija pošaljite upit ili nas kontaktirajte

ERVOJIĆ d.o.o.
Bulinac 46, 43273 Bulinac ,Hrvatska – Croatia
www.zelena-gradnja.com, info@ervojic.hr
Tel: +385 43 254 129, +385 43 254 903, +385 91 2543 197
Fax: +385 43 254 902