Procesna oprema

Titan
Kralja Aleksandra 12, 31210 Požega, Srbija Ivan Marković - vlasnik Mob: (381) 69 42 94 909 Email: ivan@titanpozega.rs
+381 31 829 428
+381 69 42 94 909
+381 31 714 774
www.titanpozega.rs
office@titanpozega.rs

Opis

Procesna oprema

U mogućnosti smo da ponudimo izradu razlicitih delova procesne opreme u sledećim oblastima:

  • Rudarstva
  • Proizvodnji stočne hrane
  • Termoenergetike
  • Poljoprivrede
  • Mašinskoj industriji