Drenažni sistemi

Orbal Corp
Tikveška 17, 11000 Beograd, Srbija
+381 11 407 39 03
+381 (0)63 618 107
www.orbalcorp.com
office@orbalcorp.com

Opis

Drenažni sistemi

Veštačku odvodnju zemljišta vrši mreža uskih podzemnih kanala zvanih drenaža. Oni su ukopani u zemlji sa različitim stepenom propustljivosti za sakupljanje i proterivanje viška vode. Ovaj sistem dozvoljava da površina zemlje ostane nepromenjena.Odvodnjavanje je od suštinskog značaja za područja gde infiltracije vode mogu izazvati teška oštećenja kako u poljoprivredi tako i u projektima iz oblasti građevine. Da bi se izgradila ispravna drenažna mreža potrebno je identifikovati infiltracije podzemnih voda. Često je neophodno napraviti pregled površinske i podzemne hidrologije pomoću meteoroloških, hidrometričkih podataka. Šta više, veoma je važno znati fizičku i hemijsku karakteristiku tla, na prvom mestu svih koeficijenta propustljivosti i dubine prvog nepropustljivog sloja.