Zelene aleje LEGI Flor

Legi Sgs
Novo Naselje 10, 11000 Beograd, Srbija
+381 11 8001 673
+381 11 8001 673
www.legi.rs
office@legi.rs

Opis

Želja za više zelenila u našim gradovima, poslovnim i industrijskim zonama je aktuelnija nego ikad. Ovakav razvoj situacije smo predvideli još pre nekoliko decenija i zbog toga smo razvili prvi sistem nosača biljaka LEGI Flor.

Pravilno dimenzionirane čelične žice i idealan presek omogućavaju biljkama najbolji razvoj, a planerima eksterijera raznovrsne mogućnosti ukrašavanja. Zbog toga proizvodi unutar LEGI Flor sistema (zelene aleje, pergole, paviljoni) imaju široku primenu u ukrašavanju zelenih površina, parkova, aleja, paviljona, terasa, garažnih krovova, parkinga, fasada, zidova i sl. Iako ih krasi optička lakoća, LEGI Flor konstrukcije su veoma stabilne.

Presek osnove LEGI Flor profila nosača je trouglastog oblika, pri čemu su ćoškovi zaobljeni. Sve žice imaju presek od 8 mm i tačkasto su zavarene sa po jednim prstenom na svakih 200 mm. Profil nosača se pravi u dužinama do 6000 mm sa intervalima od 200 mm, pri tome su naravno moguće i manje dužine. Svi žičani elementi ovog sistema isključivo su rađeni od čeličnih žica prečnika 8mm, sa ojačanim duplim žicama. Nosači mreže se mogu upotrebiti kao samostalan ukrasni element npr. za fasade, ili kao površinski nosač između LEGI Flor profila. Odgovarajuće dužine nosača sa zavarenim krajnjim žicama su naravno moguće.

Dugogodišnje iskustvo u proizvodnji ovakvih konstrukcija dovelo je do stvaranja velikog broja različitih vezujućih elemenata koji su se dokazali svojom stabilnošću i sigurnošću. Takođe izrađujemo i specijalne konstrukcije po individualnim zahtevima. Svi upotrebljeni čelični delovi su pocinkovani prema DIN EN ISO 1461 standardu, i po želji plastificirani ekološkim prahom koji štiti elemente od UV zračenja.

 

 

LEGI SGS d.o.o
Kontakt telefon:+381(0)11 8001 673
Website: www.legi.rs