Piramida d.o.o.

Piramida d.o.o.
Palanka 78 22000 Sremska Mitrovica Srbija
+381 22 639 205
+381 22 641 081
+381 22 611 081
piramidasm.rs
kancelarija@piramidasm.rs
Firma Piramida doo je osnovana 1996. godine. Osnivači firme su Čedo Andrić dipl.građ.inž. – tehnički direktor i Dara Andrić dipl.pravnik – generalni direktor. Firma se bavi projektovanjem i građenjem objekata gde se kao osnovni materijal koristi drvo i drveni prefabrikati. Specijalizovani smo za projektovanje i građenje objekata velikih raspona – inženjerski odgovornih konstrukcija, te za projektovanje i građenje montažnih objekata. U sklopu naše ponude je projektovanje konstrukcije objekta, nabavka osnovnog materijala i izrada elemenata od ravnog lepljenog lameliranog drveta i lučnog lepljenog lameliranog drveta kao i neophodnih veznih elemenata od čelika. Transport konstrukcije na gradilište, redovnim ili vanrednim transportom. Montaža konstrukcije u projektovani položaj sopstvenim sredstvima – autodizalicom, radnim platformama i skelama. Za sve objekte gde se primenjuje drvo kao noseći materijal pružamo konsultativne usluge u cilju obezbeđenja najkvalitetnijeg rešenja.
    No products found
Tip Naziv Preuzmi
pdf Piramida katalog Preuzmi