Kolubara Gas d.o.o.

Kolubara Gas d.o.o.
Dubrovačka 4, 11000 Beograd, Srbija
+381 11 303 49 71
+381 63 291 767
+381 11 303 49 72
protivpozarnazastita.net
kolubaragas@gmail.com
KOLUBARA GAS je privredno društvo za projektovanje i izvođenje radova. Osnovna delatnost preduzeća je projektovanje i izgradnja investicionih, energetskih i drugih objekata i instalacija. U dosadašnjem radu na ovim poslovima Kolubara Gas  je izradilo veliki broj glavnih projekata proizvodnih, poslovnih, stambenih i energetskih objekata, izgradilo više objekata i instalacija i stavilo ih u funkciju. Visoko stručni i specijalizovani kadar, kao i dugogodišnje iskustvo u određenim oblastima tehnike, omogućuje pružanje najkvalitetnijih inženjering usluga, posebno u sledećim oblastima: Energetika
 • Instalacije grejanja
 • Instalacije klimatizacije
 • Instalacije ventilacije
 • Rashladne instalacije
 • Pneumatske instalacije
 • Elektroenergetske instalacije i uređaji
Gasna tehnika
 • Instalacije prirodnog gasa
 • Razvodni i unutrašnji gasovodi, merno-regulacione stanice
 • Konverzije kotlarnica, servis i održavanje)
 • Instalacije tečnog – naftnog gasa
 • Razvodni i unutrašnji gasovodi, isparivačko-redukcione stanice,
 • Skladišno-rezervoarski prostor; revizija i ispitivanje rezervoara, servis i održavanje
Zaštita od požara
 • Planovi zaštite od požara
 • Projekti zaštite od požara
 • Elaborati o zonama opasnosti
 • Instalacije za automatsku dojavu i gašenje požara
 • Instalacije za detekciju ekslpozivnih smeša gasova
 • Instalacije za spoljne i unutrašnje hidrantske mreže
 • Instalacije gromobrana i uzemljenje
Tip Naziv Preuzmi