VF zavarivačka mašina za cerade Balacchi BR4 PT400

Marcom-Plast d.o.o.
Novogradska 41, 11080 Zemun, Srbija
+381 11 41 27 058
+381 21 00 596; +381 60 41 27 058
+381 11 41 27 058
marcom-plast.rs
office@marcom-plast.rs

Opis

Balacchi BR4 PT400

 

VF zavarivačka mašina za cerade (snage od 3 do 6KW). Glavna prednost su joj mali gabariti, može se postaviti bilo gde. Pogodna je za mala i srednja zavarivanja, i isporučuje se u različitim bojama. Njen sto za zavarivanje je opremljen zaobljenim drvetom, kako bi se rukovaocu olakšao rad sa materijalom. BR4PT400 može biti opremljen zavarivačkim elektrodama za različite materijale. Balacchi BR4PT400 se može opremiti različitim dodacima, kao što su laseri, daljinska kontrola, sistem za lakšu zamenu elektroda, svetlo, itd